Maak kennis met begrippen zoals begrotingen en jaarrekeningen, de grote principes ter zake en met de concrete opmaak van die financiële documenten.


 

Wat is een begroting?


De begroting is een jaarlijks document met de geraamde bedragen van alle ontvangsten en uitgaven die tijdens dat jaar zullen worden gerealiseerd respectievelijk verricht.

 

Meer lezen

Wat is een jaarrekening?


Waar de begroting een raming van de ontvangsten en uitgaven is, weerspiegelt de jaarrekening de werkelijkheid van de ontvangsten waarop de gemeente effectief recht heeft en van de verrichte en geboekte uitgaven.

 

Meer lezen

 


 

Hoe worden die documenten opgemaakt ?

Hier vindt u meer uitvoerige informatie over het opmaken van rekeningen en begrotingen bij verschillende lokale besturen en het Europees rekeningenstelsel.

 

Gemeenten    OCMW's  Gemeentebedrijven  Politiezones

 

Europees rekeningenstelsel