Contactgegevens van Brussel Plaatselijke besturen

 

Iris Tower

Sint-Lazarus Plein, 2

1035 Brussel

T. +32 (0)2 204 21 11

E. plaatselijke-besturen@gob.brussels 

Documenten kunnen aan het loket worden afgegeven volgens het volgende protocol:

  • het loket is geopend op dinsdag en vrijdag, van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, uitsluitend op afspraak;
  • de afspraak moet uiterlijk de dag vóór de storting om 10.00 uur per e-mail worden aangevraagd bij BPLIndicateur@sprb.brussels;
  • Houders dienen zich te melden bij de receptie van het gebouw, die zich op de begane grond bevindt. Bij de receptie moeten zij vragen om contact op te nemen met de GLP-indicator en een agent zal hen komen halen en hen het gebouw binnen begeleiden.

Als u een vergadering of een afspraak hebt met een medewerker van BPB, moet u zich eerst naar de receptie op de begane grond begeven. De receptiedienst zal uw correspondent op de hoogte brengen en u naar de juiste lift verwijzen. Uw correspondent zal u op de vloer ontvangen. 

Naar Brussel Plaatselijke Besturen

Contactgegevens van de directies

Toezicht

Directie Algemene en Juridische Zaken

bpb.juridisch@gob.brussels

Directie Lokale Overheidsopdrachten

oo@gob.brussels

Directie Lokaal Personeel

bpb.lokpers@gob.brussels

Directie Lokale Financiën

lokalefinancien@gob.brussels

Financiering

Directie Ondersteuning van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

bghgt@gob.brussels

Directie Gesubsidieerde Initiatieven

isp@gob.brussels

Directie Investeringen

tvs-gsw@gob.brussels