Toegankelijkheidsverklaring

 

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Overeenstemming

 

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzamelen de normen die toepasselijk zijn inzake de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap. Deze regels zijn verdeeld over drie niveaus: niveau A, niveau AA en niveau AAA. Deze website, die gedeeltelijk in overeenstemming is met de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten, wordt gevalideerd met het oog op het verkrijgen van het Belgische kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

 

Toegankelijkheid van de downloadbare documenten

 

In de mate van het mogelijke is de voornaamste inhoud van de site beschikbaar op zijn HTML-pagina’s. Toch bevatten die pagina’s links naar downloadbare documenten (op de portaalsite of op andere sites) die gedetailleerde of bijkomende informatie bieden.

Voor documenten op andere sites kan de toegankelijkheid niet worden gegarandeerd.

Wat de documenten op deze site betreft, gaat het voornamelijk om standaard-.pdf-bestanden, maar soms ook om .doc(x)-bestanden (opgesteld met het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Office Word) of .xls(x)-bestanden (opgesteld met het spreadsheetprogramma Microsoft Office Excel).

 

Feedback en contactgegevens

 

Voor alle vragen om informatie betreffende de inhoud van de huidige website, om een gebrek aan overeenstemming te melden of gewoon om ons uw mening of suggesties te bezorgen, kunt u contact opnemen met:

 

                              GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

                              Brussel Plaatselijke Besturen

                              Sint-Lazarusplein 2

                              1035   BRUSSEL

                              +32 (0)2 204 21 11

                              com.bpb@gob.brussels