Middelen


 

Huidige oproepen voor projecten


In het kader van haar beleid om gemeenten te ondersteunen in de strijd tegen geweld tegen vrouwen, moedigt de Brusselse lokale besturen de oprichting aan van specifieke opvangeenheden voor huiselijk en seksueel geweld (EVA-eenheden) binnen de Brusselse politiezones.

Een projectoproep voor de gemeenten zal bijgevolg bestemd zijn voor de inrichting van de lokalen van de Brusselse politiezones met het oog op de oprichting van cellen die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld (EVA-cellen).

 

  • De projecten moeten bijdragen aan de concrete oprichting van een referentiecel op het gebied van opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld in de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit geval gaat het erom de opvang van en bijstand aan slachtoffers van dergelijk geweld te verbeteren.
  • Er wordt een budget van 138 000 euro uitgetrokken, met een maximum van 23 000 euro per politiezone.
  • Enkel de politiezones die actief zijn op het grondgebied van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen in aanmerking. De politiezones zullen moeten beslissen welke gemeente het dossier in hun naam zal indienen.

 

Raadpleeg de omzendbrief

 

Projectvoorstellen voor het lopende jaar moeten worden ingediend via het bijgevoegde formulier, naar behoren ingevuld,

enkel via e-mail op het volgende adres: plaatselijke-besturen@gob.brussels,

uiterlijk op 15 maart 2024 om 17.00 uur.

 

Het formulier invullen

 


 

De tewerkstelling van jongeren en in het bijzonder van laaggeschoolde jongeren vormt een van de grootste prioriteiten van de Regering. Daarom heeft de Regering zich tot doel gesteld bij te dragen tot de tewerkstelling van jongeren door hen onder meer een eerste professionele ervaring te laten opdoen in het kader van een partnerschap met de sterke krachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk de gemeenten.

De gemeentebesturen kunnen partner worden van het alternerend onderwijs door een of meerdere jongeren in opleiding aan te werven.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist de maatregel waardoor de gemeenten per jongere die in de gemeenteadministratie wordt opgenomen, een maximale financiële ondersteuning van 12 000 euro ontvangen, te verlengen voor de periode van 1 september 2024 tot en met 31 augustus 2025.

 

Raadpleeg de oproep

 

Vul het aanvraagformulier in vóór 22 maart 2024

 

 

Nuttige documenten

BGHGT — Investeringen in het kader van de bevolkingsgroei (besluit van 25 juni 2020 - periode 2020-2022)
Driejarig investeringsprogramma — checklists