Lopende oproepen


Nuttige documenten


 

Huidige oproepen voor projecten


 

Subsidie voor de uitvoering van projecten inzake gelijke kansen

In 2022 legt de nadruk op de strijd tegen genderstereotypes bij jongeren (0-18 jaar) vanuit een optiek van gelijke kansen tussen meisjes en jongens, de strijd tegen onbewust of direct seksisme, het bevorderen van wederzijdse instemming...

Het betreft een oproep naar de gemeenten om op of buiten scholen activiteiten te organiseren voor jongeren onder de 18 (vanaf de crèche tot en met de middelbare school, maar ook jongerenactiviteiten bij de jeugddiensten in culturele centra, jeugdhuizen...).

Er is voorzien in een budget van 150 000 euro.

We staan ons toe erop te blijven hameren dat projecten die buiten het thema van de oproep vallen, zullen automatisch worden geweigerd.

De projectvoorstellen voor het lopende jaar moeten ten laatste op 1 april 2022 om 17.00 uur ingediend worden door middel van het bijgevoegde formulier (bijlage 1), naar behoren ingevuld en vergezeld van de vereiste bijlagen. De dossiers mogen enkel via e-mail opgestuurd worden, naar het adres plaatselijke-besturen@gob.brussels.

 

Oproep  Bijlage 1 (formulier)   Bijlage 3 (boordtabel) 


 

Subsidie betreffende de beroepsinschakeling van jongeren afkomstig uit het deeltijds onderwijs

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpt laaggeschoolde jongeren om een job te vinden. Het financiert de samenwerkingsovereenkomsten die de Brusselse gemeenten en de centra voor deeltijds onderwijs (Cefa, CDO, SFPME en Syntra) sluiten om jongeren te integreren op de arbeidsmarkt en om hen de mogelijkheid te bieden een eerste beroepservaring op te doen in een werkomgeving en meer in het bijzonder bij de overheid. Deze stagiairs, in dienst genomen via een startbaanovereenkomst type II, werken drie dagen per week bij de gemeentediensten en volgen twee dagen per week lessen verstrekt door Cefa's, CDO's, SFPME en Syntra.

Aanvragen voor het schooljaar 2022 - 2023 moeten uiterlijk op 29 april 2022 worden ingediend met behulp van het formulier.

 

Oproep      Aanvraagformulier 


 

Subsidie voor buurtsportinfrastructuur 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 mei 2022.

 

Projectoproep "Buurtsportinfrastructuur 2022"

 

 

Nuttige documenten


BGHGT — Investeringen in het kader van de demografische boom (besluit van 25 juni 2020 - periode 2020-2022): voortgangsverslag

 

Driejarig investeringsprogramma: checklists

  • Werken

Aanvraag om principiële instemming voor de toekenning van subsidie
Aanvraag om toekenning van subsidie
Voorschotaanvraag
Eindafrekeningsaanvraag

  • Studies

Aanvraag om toekenning van subsidie
Eindafrekeningsaanvraag

  • Verwervingen

Aanvraag om toekenning van subsidie
​Eindafrekeningsaanvraag