Brussel Plaatselijke Besturen publiceert haar activiteitenverslag 2023.

Dit verslag beschrijft de verwezenlijkingen van de organisatie tijdens het voorbije jaar en de prioriteiten voor de toekomst.

 

 

 

Vooruitzichten voor 2024

 

  • In 2024 wordt na enkele jaren de kroon op het werk gezet met de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Deze zullen bijzonder zijn omdat heel wat punten van de hervorming van het lokale bestuur in werking zullen treden (waaronder de decumul).
  • Datzelfde jaar vormt ook het einde van een legislatuur en het begin van een nieuwe. Deze overgang zal plaatsvinden in een gecompliceerde gewestelijke context: het personeelsmoratorium, de rampzalige begrotingssituatie van het gewest en de operationalisering van de nieuwe structuur en de Codex van de openbare financiën. De context waarin het bestuur zich zal ontwikkelen, dreigt dan ook volledig anders te zijn.
  • De nieuwe directie Subsidies en Gelijkheid zal operationeel worden en de verandering van het organogram zal dat jaar ingaan.
  • Tot slot zullen de personeelsleden van BPB hun kennis blijven delen door onder meer opleidingen te geven aan verschillende doelgroepen. Zo zullen zij opleidingen blijven organiseren over enerzijds het wetgevende en financiële kader voor het beheer van de materiële belangen van de Brusselse plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen en anderzijds over de overheidsopdrachten van beperkte waarde voor de gemeentelijke vzw's.