Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 organiseerde Brussel Plaatselijke Besturen op 26.1.2023 een colloquium over kiesonthouding.

De heer Benjamin Biard (Crisp) besprak met de deelnemers de stand van zaken met betrekking tot (niet-)deelname aan verkiezingen

Dankzij de interventie van de heer Jean-Benoît Pilet (ULB) kon worden nagedacht over de bepalende factoren voor verkiezingsdeelname en -afwezigheid en over mogelijke oplossingen voor het probleem van de onthouding.

 

Ontdek enkele foto's