Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

CIRC 2023/13

Instellingen

OCMW's

Thema

Financiën

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

25-07-2023

Addendum: aanpassing van de instructies inzake de bijkomende subsidie van 35% en 25% in toepassing van artikel 5, §2ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Raadpleeg de aanvullende instructies

 

Bijlagen: