Cover

Documenttype

Modèles

Thema

Fiscaliteit Financiën Toezicht

 

Raadpleeg de verschillende modellen en de lijst met de nomenclatuur en geharmoniseerde benamingen van belastingen die door het Gewest zijn opgesteld

 

 

[In het kader van de driejarige overeenkomst 2023-2025 dat werd gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten in toepassing van artikel 6 van de ordonnantie van 1 december 2022 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij de gemeenten zich ertoe hebben verbonden om zich te baseren op de modelreglementen "belastingen" die door het Gewest zijn voorgesteld, en om in de mate van het mogelijke de nomenclatuur en de benamingen van de belastingen die door het Gewest zijn vastgesteld, te respecteren (artikel 3, 5° en 6° van de overeenkomst)]