Gemeentelijke boekhouding

Omschrijving

Economische code

Geharmoniseerde objecten en benamingen van de belastingreglementen

Belasting op barpersoneel364-02Belasting op de diensters en dienders in drankgelegenheden
  Belasting op de inrichtingen waar barpersoneel is tewerkgesteld 
Belasting op tanks en vergaarbakken364-04Belasting op vaste tanks en reservoirs voor industriële of commerciële doeleinden
Belasting op venduzalen364-14Belasting op openbare verkoopzalen voor roerende goederen
Belasting op leurhandel364-15Belasting op deur-aan-deurverkoop 
  Belasting op ambulante activiteiten
Belasting op agentschappen voor weddenschappen364-16Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen
Belasting op openblijven van drankgelegenheden en handels na sluitingsuur364-17Belasting op de opening van drankslijterijen
  Belasting op ‘s nachts geopende drankslijterijen
  Belasting op de nachtwinkels (nightshops)
Belasting op privé-clubs364-18Belasting op privéclubs
  Belasting op de lokalen waar peepshows georganiseerd worden 
Belasting op uithangborden en lichtreclames364-22Belasting op uithangborden 
  Belasting op lichtzuilen
Belasting op reclameborden364-23Belasting op de openbare aanplakking
  Belasting op publiciteitsinrichtingen 
  Belasting op publiciteitsinrichtingen die hoofdzakelijk bestemd zijn ter financiering van een door de wetgever erkende overheidsdienst
Belasting op verspreiding van reclame364-24Belasting op de verspreiding van publiciteit op de openbare weg
  Belasting op de gratis huis-aan-huisbedeling van niet-geadresseerd reclamedrukwerk
  Belasting op het aanbrengen van reclamedrukwerk op voertuigen op de openbare weg
  Belasting op het gebruik van de openbare weg voor commerciële reclame 
Belasting op wegwijzers364-25Belasting op wegwijzers voor commerciële doeleinden
Verblijfsbelasting364-26Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies, “City Tax” genaamd
Belasting op stapelplaatsen voor materialen364-28Belasting op opslagplaatsen voor materialen, materieel, goederen en zaken van alle aard 
Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude en achtergelaten voertuigen364-29Belasting op opslagplaatsen voor gebruikte of afgedankte voertuigen
Belasting op banken en financieringsinstellingen364-32Belasting op de bank- en gelijkgestelde instellingen
  Belasting op de geld- en uittrekselautomaten en “self-bankingapparaten”
Belasting op kamers364-34Belasting op gemeubelde woningen
  Belasting op collectief verhuurde woningen
Belasting op rendez-voushuizen364-35Belasting op de lokalen in de rendez-voushuizen 
  Belasting op raamprostitutieruimten of op de gebouwen of delen van gebouwen die “peeskamers” genoemd worden
Belasting op inrichtingen die telecommunicatiemateriaal ter beschikking stellen tegen betaling364-37Belasting op ondernemingen die tegen vergoeding telecommunicatieapparatuur ter beschikking van het publiek stellen (zogeheten phoneshops of telefoonwinkels) 
Belasting op vertoningen365-01Belasting op vertoningen en vermakelijkheden
Belasting op sportevenementen365-11Belasting op sportevenementen georganiseerd door professionele en semiprofessionele verenigingen en sportclubs
Belasting op kermissen, kermiskramen en –wagens366-03Belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein door kermisreizigers 
Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen366-06Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen, banken en andere voorwerpen op de openbare weg
Belasting op parkings en parkeerplaatsen366-07Belasting op parkeerplaatsen
Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, enz.366-09Belasting op de opening van snackbars / frituren
  Belasting op handelszaken die voedingsproducten om mee te nemen verkopen en die gevestigd zijn op het openbaar domein
Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen366-12Belasting op verdeelapparaten van brandstoffen of smeermiddelen
Belasting op automatische verdelers366-13Belasting op verdeelautomaten
Belasting op buitenantennes367-10Belasting op de pylonen, masten, antennes en andere installaties voor telecommunicatie, uitzending van signalen en uitwisseling van informatie via hertzgolven
Belasting op kantoorruimten367-19Belasting op kantooroppervlakten 
Belasting op handelszaken zonder woongelegenheid367-20Belasting op handelsoppervlakten 
  Belasting op de handelsvestigingen
  Belasting op lokalen waar economische activiteit plaatsvindt
  Belasting op uitrustingen voor industriële en/of handelsdoeleinden
  Belasting op de ondernemingen die voornamelijk verbonden zijn met de handel in tweedehandsvoertuigen bestemd voor verkoop in België of voor uitvoer