Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten engageren zich voor fiscale harmonisatie

 

In het kader van het driejarig contract voor 2023-2025 zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten overeengekomen om nauw samen te werken om de economische ontwikkeling van het Gewest te bevorderen. Daarom hebben de gemeenten zich ertoe verbonden om de fiscale modelreglementen na te leven die door het Gewest zijn voorgesteld en die kunnen worden geraadpleegd op de portaalsite van de Brusselse gemeenten.

Het is de bedoeling om een zekere uniformiteit te garanderen in de nomenclatuur en de benamingen van de belastingen die door de verschillende gemeenten worden ingevoerd, in overeenstemming met de ordonnantie van 1 december 2022 die de gemeenten wil betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De gemeenten worden dan ook uitgenodigd om de voorgestelde modelreglementen en de lijst met de geharmoniseerde nomenclatuur en benamingen te raadplegen, zodat ze de verschillende belastingen binnen het Gewest beter kunnen begrijpen en beheren.

Deze samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten is een belangrijke stap in de vereenvoudiging en harmonisering van de fiscale praktijken.

 

Meer lezen