Brussel Plaatselijke Besturen hebben in 2021 een wedstrijd uitgeschreven om de aandacht te vestigen op initiatieven die zijn genomen om de procedures voor overheidsopdrachten te professionaliseren. De administratie wilde drie uitstekende initiatieven op het gebied van "Management", "Mutualisatie" en "Kennisdeling" inzake overheidsopdrachten belonen.

Het doel van deze prijs was de aandacht te vestigen op initiatieven die zijn genomen om de professionalisering van de gunning van en het toezicht op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten door Brusselse lokale besturen te ontwerpen, te ontwikkelen of te garanderen.

Tijdens een ceremonie in oktober 2021 werden de prijzen uitgereikt aan deze lokale entiteiten in de volgende categorieën:

  • categorie "Management": OCMW van de Stad Brussel, vertegenwoordigd door Sanaa Benzid en Béatrice Garcia Perez;
  • categorie "Mutualisatie": vzw i-CITY, vertegenwoordigd door Jean-Philippe Hologne en Alexandre Goffard;
  • categorie "Kennisdeling": het WIG OO via de gemeente Sint-Gillis, vertegenwoordigd door Martine Draps.

Zie ook het artikel over Brulocalis (beschikbaar in Nieuwsbrief nr. 127).

De prijswinnaars van prijs Yves Cabuy 2021