De wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur is op 16 februari 2023 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

Een van de doelstellingen van deze wet het vergemakkelijken van de monitoring en de inzameling van de gegevens inzake overheidsopdrachten door ze beter te structureren, voornamelijk wat betreft de overheidsopdrachten onder de drempels voor Europese bekendmaking.

 

Hier vindt u de analyse van de directie Lokale Overheidsopdrachten