Versoepeling van de regels die de politieraad machtigen zijn bevoegdheden inzake overheidsopdrachten te delegeren aan het politiecollege: van concreet naar buitengewoon en van hoop naar gewoon

 

In 2019 heeft de federale wetgever beslist de regels te herzien voor de verdeling van de bevoegdheden over de organen van de politiezones voor de plaatsing en opvolging van de uitvoering van hun overheidsopdrachten.

De toepassingsregels voor de bepalingen die de politieraad machtigen zijn bevoegdheden inzake overheidsopdrachten te delegeren moesten evenwel nog worden verduidelijkt via een koninklijk besluit als de uitgave voor die opdrachten valt onder de buitengewone dienst van de begroting van de politiezone. Dat is het doel van artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 december 2023 tot vaststelling van het bedrag waaronder de raad de uitoefening van zijn bevoegdheden inzake overheidsopdrachten kan delegeren aan het college voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen.

De directie Lokale Overheidsopdrachten geeft je haar analyse

 

Wil je de volledige analyse lezen?