Vier gedelegeerde verordeningen van de Europese Commissie tot vaststelling van de Europese bekendmakingsdrempels die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zullen zijn op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten werden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 16 november 2023.

 

Ontdek wat er is veranderd op het gebied van Europese bekendmakingsdrempels.

 

Lees meer