Het document opgevat als een "momentopname" van de begrotingsmassa's die het Gewest overdraagt aan de plaatselijke besturen, aangevuld met algemene informatie over de mechanismen die dankzij deze budgetten worden gefinancierd. Een andere troef van deze analyse is dat ze, vanuit een perspectief van algemene informatie, een presentatie mogelijk maakt van de samenstelling van het Brusselse administratieve landschap en van de activiteiten van de entiteiten die er deel van uitmaken, met name in verband met de financiële steun aan de plaatselijke besturen.

 

Raadpleeg het document