De ordonnanties van 17 juli 2020 en 29 oktober 2020, die tijdens de pandemie werden afgekondigd, introduceerden de mogelijkheid om de vergaderingen van de colleges en gemeenteraden virtueel te laten plaatsvinden, via teleconferentie of videoconferentie (art. 85, Nieuwe Gemeentewet) (of deels virtueel, dus “gemengd”).

 

Onder welke voorwaarden is zo'n virtuele of gedeeltelijk virtuele vergadering mogelijk? Wie beslist dat het op deze manier wordt gehouden? Welke specifieke procedureregels moeten worden nageleefd wat betreft bijeenroeping, beraadslaging en stemming?

 

 

Bekijk het document dat deze vragen beantwoordt, met illustratieve diagrammen.