Cover

Documenttype

Technische fiches

Thema

Toezicht

 

Toelichting bij de artikelen 85, 87, 100bis (raad), 104, 105 en 106 (college) van de Nieuwe Gemeentewet