Naast de omzendbrief van 24 juli 2023 kunt u het volgende raadplegen een aanpassing van de instructies inzake de bijkomende subsidie van 35% en 25% in toepassing van artikel 5, §2ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoegd bij de wet van 21 november 2016 en vervangen bij de wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut.

 

Raadpleeg de aanvullende instructies

De omzendbrief van 24 juli 2023 over de opmaak van de begrotingen 2024 van de OCMW's en de bijlagen zijn beschikbaar in de rubriek "Wetgeving"