In de omzendbrief (ref.: CIRC2021/07) van 23 april 2021 wordt aangegeven hoe personeelsleden van plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, "Hoofdstuk XII"-verenigingen die geen ziekenhuisen zijn en de Berg van Barmhartigheid) tegen het coronavirus kunnen worden gevaccineerd.