Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

Berg van Barmhartigheid Gemeenten OCMW's Verenigingen Hoofdstuk XII

Thema

Personeel

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

25-10-2021

In de omzendbrief (ref.: CIRC2021/07) van 23 april 2021 wordt aangegeven hoe personeelsleden van plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, "Hoofdstuk XII"-verenigingen die geen ziekenhuisen zijn en de Berg van Barmhartigheid) tegen het coronavirus kunnen worden gevaccineerd.