Brussel Plaatselijke Besturen heeft zojuist zijn Focus nr. 12 gepubliceerd, waarin de trends in de inkomsten uit de eigen activiteiten van de negentien gemeenten over de periode 2018-2022 worden belicht.

Deze analyse maakt het mogelijk om de evolutie van de inkomsten in absolute termen als geheel, van de verschillende categorieën inkomsten (diensten, overdrachten en schulden) en van de belangrijkste inkomsten van de gemeenten in het bijzonder te achterhalen. Extra belastingen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting, regionale subsidies en gemeentelijke belastingen worden kritisch bekeken.

Deze informatie zal waardevol zijn voor lokale overheden om de beschikbare financiële middelen in de komende jaren beter te kunnen voorspellen en om hun begrotingsbeleid zo goed mogelijk aan te kunnen passen.