Cover

Documenttype

Focus

Thema

Fiscaliteit Financiën

De Focus (nr. 12) van BPB beoogt de belangrijkste trends aan te geven die zich aftekenen op het vlak van de ontvangsten van het eigen dienstjaar bij de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode van 2018 tot 2022.

In de analyse wordt het verloop van de ontvangsten in absolute bedragen nagegaan, zowel globaal als per ontvangstencategorie (prestaties, overdrachten en schuld) en voor de belangrijkste ontvangsten van de gemeenten in het bijzonder (opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting, gewestelijke dotaties en gemeentelijke fiscaliteit).