Op 11 en 13 oktober organiseerde Brussel Plaatselijke Besturen de 4de editie van de opleiding "Gender en de stad" voor gemeentelijke ambtenaren.

 

BPB wil de gemeenten steunen bij het opnemen van de genderkwesties in hun beleid inzake ruimtelijke ordening, wegwerkzaamheden en meer in het algemeen stedenbouw, opdat de gemeenten kunnen bijdragen tot een meer inclusieve en gelijke openbare ruimte.

Daartoe organiseerde BPB in 2021 en 2022 een opleiding "Gender en de stad" voor de gemeentelijke ambtenaren die bevoegd zijn voor wegenwerken en stedenbouw.

Deze ambtenaren volgden gedurende vier dagen een uitgebreide opleiding over het verband tussen gender en de openbare ruimte, inclusief tal van praktische oefeningen en rollenspelen. De opleiding werd gegeven door de vzw L'architecture qui dégenre en de coöperatie ERU Urbanisme, en was een groot succes met deelname van maar liefst tien gemeenten.

Een beeldverslag over deze opleiding