Documenttype

Regeringsbesluit

Nummer / ID

2016031622

Instellingen

Gemeenten

Thema

Toezicht

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Dit besluit wijzigt het besluit van 16 juli 1998, met name wat betreft de lijst van de akten die verplicht aan de toezichthoudende overheid bezorgd moeten worden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht.