Cover

Documenttype

Toezicht besluiten

Thema

Overheidsopdrachten

De uitvoering van de beslissing van 25 mei 2023, waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Molenbeek de overheidsopdracht voor werken gunt voor de geveltot- gevel heraanleg van de Rue de 1'Indépendance, met de aanleg van een fietspad en gedeeltelijke vergroening van de rijweg, wordt geschorst.