Documenttype

Regeringsbesluit

Nummer / ID

1998031346

Instellingen

Gemeenten

Thema

Toezicht

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Dit besluit bepaalt met name de lijst van de akten die verplicht aan de toezichthoudende overheid bezorgd moeten worden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht.

Dit besluit werd gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016, met name wat betreft de lijst van de akten die verplicht aan de toezichthoudende overheid bezorgd moeten worden.