Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

Berg van Barmhartigheid Gemeenten OCMW's Verenigingen Hoofdstuk XII

Thema

Financiële steun Personeel

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

21-12-2021

Protocol van sectoraal akkoord 2021/1 afgesloten binnen het Onderhandelingscomité C - Comité van de plaatselijke openbare diensten - Onderafdeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de jaren 2021 tot 2025. 

Deze omzendbrief heeft als doel de gemeenten, de OCMW’s, de verenigingen “hoofdstuk XII” die geen ziekenhuizen zijn en de Berg van Barmhartigheid, in te lichten over de inhoud van het goedgekeurd protocol 2021-2025 afgesloten in het Comité C. De verschillende pijlers worden gedetailleerd besproken met het oog op de finalisering ervan door de lokale besturen. Het goedgekeurd protocol 2021/1 en de geherwaardeerde weddeschalen worden bijgevoegd.