Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

Gemeenten Intercommunales

Thema

Personeel

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

26-10-2021

De inperkingsmaatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft besloten om de verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken, hebben ontegenzeggelijk gevolgen voor de werking van de openbare diensten. Het is dan ook van belang dat deze maatregelen zo eenvormig en consequent mogelijk worden toegepast in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op alle werknemers van de lokale overheden, of het nu gaat om statutaire of contractuele werknemers