Cover

Documenttype

Rapporten

Thema

Personeel Gelijke kansen en diversiteit

Brussel Plaatselijke Besturen heeft al twee evaluaties uitgevoerd van de situatie voor de Brusselse gemeenten met betrekking tot hun tewerkstellingspercentage van personeel met een handicap zoals bepaald in de ordonnantie van 2 februari 2017. Deze evaluaties hebben plaatsgevonden in 2018 en 2020. Dit rapport is dus het derde door Brussel Plaatselijke Besturen en geeft een overzicht van de situatie van de gemeenten op 30 juni 2022.

Aan de hand van de gegevens die door de gemeenten aan Brussel Plaatselijke Besturen werden verstrekt, heeft het studiebureau Incidence BV de volgende werkzaamheden kunnen uitvoeren:

 • analyse van de gegevens per gemeente: resultaten in cijfers en kwalitatieve gegevens;
 • het opstellen van afgeleide statistieken:
  • Percentage personeelsleden met een handicap per gemeente 
  • Aantal personen met een handicap in dienst per gemeente 
  • Aantal werknemers met een handicap, uitgedrukt in VTE's, per gemeente 
  • Overheidsopdrachten toegekend aan maatwerkbedrijven 
  • Percentage personeelsleden met een handicap vertegenwoordigd door de overheidsopdrachten uitgevoerd door maatwerkbedrijven 
  • Directe (personen met een handicap die rechtstreeks voor de gemeente werken) en indirecte tewerkstelling (VTE's die worden geteld als personen met een handicap door een beroep te doen op maatwerkbedrijven) van personen met een handicap per gemeente 
  • Uitsplitsing naar geslacht.
 • Een analyse van de evolutie van de tewerkstelling van personen met een handicap in de Brusselse gemeenten, op basis van eerdere rapporten.

 

De analyse van de kwalitatieve maatregelen door de gemeenten, de vastgestelde evoluties ten opzichte van het in 2021 gepubliceerd rapport en de aanbevelingen werden opgesteld door Incidence BV en aangevuld door de cel Gelijke Kansen van Brussel Plaatselijke Besturen.