Cover

Documenttype

Gidsen - Handleidingen

Thema

Overheidsopdrachten

 

Deze compendium legt op didactische en pedagogische wijze de redenen uit die de toezichthoudende overheid ertoe hebben gebracht in te grijpen. De informatie die zich daarin bevindt, is geanonimiseerd en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de akten waartegen daadwerkelijk een toezichtmaatregel is genomen (schorsing van uitvoering van een akte, vernietiging of niet-goedkeuring van een akte) en de akten waarvoor enkel een notificatie met opmerkingen werd opgesteld.

Het is een instrument dat voornamelijk bestemd is voor Brusselse lokale besluitvormers en openbare aankopers.  Uit elke opgeworpen en geanalyseerde fout kan een les worden getrokken en een slechte praktijk worden gecorrigeerd. Daarom is de lijst van de tekortkomingen die de gewestelijke administratie heeft vastgesteld in de dossiers betreffende overheidsopdrachten die haar zijn of hadden moeten worden voorgelegd voor de uitoefening van administratief toezicht, vooral een gelegenheid om, op basis van een thematische indeling, de reglementering en, in sommige gevallen, de daarmee verband houdende rechtspraak, in herinnering te brengen.