Cover

Documenttype

Gidsen - Handleidingen

Thema

Brussel Plaatselijke Besturen Gelijke kansen en diversiteit

 

Gedwongen huwelijken zijn meestal onzichtbaar en maken deel uit van de vele vormen van geweld tegen vrouwen, jonge meisjes en, in sommige gevallen, jonge jongens die door hun familie onder dwang worden uitgehuwelijkt om zich te verzetten tegen een seksuele oriëntatie of genderidentiteit die zij niet kunnen aanvaarden.

De gemeente Brussel biedt een instrument om dit fenomeen te bestrijden, een bewustmakings- en informatiebrochure voor mogelijke slachtoffers.

Geschreven in samenwerking met verenigingen die in contact staan met slachtoffers, biedt het slachtoffers middelen om te handelen.

De brochure is vertaald in achttien talen, geselecteerd op basis van de realiteit waarmee professionals in het veld te maken krijgen.