Deze instantie, opgericht in uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017, treedt op als adviseur van de minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen voor alle aangelegenheden die verband houden met boekhouding.

De gemeenschappelijke boekhoudcommissie is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenten en de OCMW's, en is belast met het uitwerken en formuleren van adviezen over de subsidiëringsnormen op het vlak van boekhouding in het kader van de uitoefening van het toezicht. Experten met kennis van beide types boekhouding en leden van Brussel Plaatselijke Besturen maken er ook deel van uit.

Dit zijn de leden van de commissie, aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

  • voorzitter: F. Khrouz;
  • ondervoorzitter: L. Vandenbergen;
  • experten: W. Hontoir, D. Degrendele;
  • vertegenwoordigers van de gemeenten: O. Meurice (vervanger: G. Leenen), P. Hanuise (vervanger: B. De Vos), M. Najeh (vervanger: T. Bottu) en M. Vandersmissen (vervanger: O. Loix);
  • vertegenwoordigers van de OCMW's: N. Peltyn, N. Farnir (vervanger: N. Lambremont), N. André (vervanger: J. Defrade) en D. Rozen (vervanger: I. Tock);
  • leden van Brussel Plaatselijke Besturen: A. Willocx, Q. De Launois, W. Marcoen, P. Bracquené en G. Ost.

 

Hieronder staan de adviezen uitgebracht door de commissie, in de vorm van fiches en technische nota's.

 

Technische nota's - Gemeenten en OCMW's

- Technische nota met betrekking tot de boeking van de ETHIASCO-aandelen

 

Technische nota's - Gemeenten

- Technische nota met betrekking tot het nieuwe voorschottensysteem inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

 

Technische nota's - OCMW's