Zoals vermeld in artikel 7 § 1 van het regeringsbesluit van 6 mei 2021 moet deze vragenlijst ingevuld aan het bestuur bezorgd worden samen met de bewijsstukken, tegen 15 oktober 2022.