Zoals vermeld in artikel 5 §4 van het regeringsbesluit van 23 juni 2022 moet deze vragenlijst ingevuld aan het bestuur bezorgd worden samen met de bewijsstukken, tegen 13 oktober 2023