De Focus nr. 11 van BPB biedt een cijfermatig overzicht van het personeel van de 19 gemeenten en OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er wordt getracht een beeld te schetsen van de Brusselse plaatselijke ambtenarij in haar geheel, de voornaamste tendensen en de bijzondere kenmerken van deze besturen en hun gelijkenissen te beklemtonen.

 

 Raadpleeg het document