De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hecht, onder voorbehoud van de goedkeuring van de algemene uitgavenbegroting voor 2022 door het Brussels Parlement, haar goedkeuring aan onderstaande verdeling van de driejarige investeringsdotatie 2022-2024.