In 2022 legt de nadruk op de strijd tegen genderstereotypes bij jongeren (0-18 jaar) vanuit een optiek van gelijke kansen tussen meisjes en jongens, de strijd tegen onbewust of direct seksisme, het bevorderen van wederzijdse instemming...

Het betreft een oproep naar de gemeenten om op of buiten scholen activiteiten te organiseren voor jongeren onder de 18 (vanaf de crèche tot en met de middelbare school, maar ook jongerenactiviteiten bij de jeugddiensten in culturele centra, jeugdhuizen...).

Er is voorzien in een budget van 150 000 euro. De projectvoorstellen voor het lopende jaar moeten ten laatste op 1 april 2022 ingediend worden. 

Raadpleeg de projectoproep