Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpt laaggeschoolde jongeren om een job te vinden. Het financiert de samenwerkingsovereenkomsten die de Brusselse gemeenten en de centra voor deeltijds onderwijs (Cefa, CDO, SFPME en Syntra) sluiten om jongeren te integreren op de arbeidsmarkt en om hen de mogelijkheid te bieden een eerste beroepservaring op te doen in een werkomgeving en meer in het bijzonder bij de overheid. Deze stagiairs, in dienst genomen via een startbaanovereenkomst type II, werken drie dagen per week bij de gemeentediensten en volgen twee dagen per week lessen verstrekt door Cefa's, CDO's, SFPME en Syntra.

Raadpleeg de projectoproep