Om een optimale sportbeoefening te bevorderen voor alle Brusselaars en in de optiek om bij voorrang een toegankelijk aanbod voor te stellen in de minder goed voorziene zones wil de Regering haar ondersteuningsbeleid voor de plaatsing van gemeentelijke sportinfrastructuur in het Brussels Gewest verderzetten. 

 

Ten slotte zullen, om ouderen (derde en vierde leeftijd) de mogelijkheid te geven uurslots te reserveren in de bezettingsplannen van de plaatselijke sportcentra, de gemeenten eveneens worden uitgenodigd om na te denken over de toegang tot sportinfrastructuur met ruimere openingsuren.

 

De oproep voor projecten en de link naar het aanvraagformulier vindt u op de pagina "Oproep voor projecten".