Brussel Plaatselijke Besturen lanceert een projectoproep om de Brusselaars warm te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het Brussels Gewest wil de Brusselse inwoners zo aanmoedigen om op 13 oktober 2024 te stemmen. Deze oproep is gericht op verenigingen die actief zijn in het Brussels Gewest.

 

Het verkiezingsjaar kondigt zich als bijzonder complex aan doordat alle verkiezingen in 2024 plaatsvinden. In deze situatie rekent het Gewest op  verenigingen om via acties op het terrein te helpen de burgers warm te maken voor de verkiezingen. Daarvoor kunnen verenigingen vanaf nu een subsidieproject indienen. De bedoeling is concrete acties op te zetten om burgers aan te moedigen om op 13 oktober te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze acties mogen gericht zijn op alle Brusselse burgers of specifieke doelgroepen zoals niet-Belgen, jongeren, mensen met een beperkte mobiliteit ...

 

Verstuur uw aanvraag voor een subsidie ten laatste 27 oktober 2023 om 17 uur.

 

Ga naar de pagina over projectoproepen