Een participatieve begroting (of burgerbudget) is een openbaar beleid bedoeld om de maatschappij te betrekken bij het bestedingsproces van de openbare middelen. Het doel is de bewoners en gebruikers van de gemeente, verenigingen en collectieven te betrekken bij de bestemming van een bepaald budget door middel van voorstellen voor acties, projecten, de selectie ervan, en indien het geval, de realisatie ervan. Het is een concrete oefening in directe democratie die de transparantie van het openbaar beleid versterkt. Door middel van de participatieve begroting nodigt de gemeente haar inwoners uit om rechtstreeks betrokken te zijn bij het beheer ervan.

Deze omzendbrief geeft aan waarmee  de gemeente rekening dient te houden bij het opstellen van een reglement inzake de participatieve begroting.