De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister publiceerde in het Belgisch Staatsblad een bericht met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels.

 

Ter herinnering, deze rapporteringsverplichting bepaalt dat uiterlijk op 15 maart 2024 moet elke aanbesteder aan het Federaal Contactpunt de totale waarde exclusief btw meedelen van alle overheidsopdrachten die werden gegund tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2023, waarvan de individuele raming lager ligt dan de Europese drempels voor bekendmaking* maar gelijk is aan of meer bedraagt dan 30.000 euro exclusief btw.

 

Voor de indiening van zijn statistische gegevens gebruikt de aanbesteder hetelektronische formulier dat online beschikbaar is via de link https://www.overheidsopdrachten.belgie.be/nl.

 

* Voor Europese drempels verwijzen we naar de drempel die van toepassing is op het betreffende jaar.

 • De Europese drempels in 2021:
  • 5.350.000 euro excl. btw voor de overheidsopdrachten voor werken (klassieke sectoren, speciale sectoren en de domeinen defensie en veiligheid) en de concessieovereenkomsten;
  • 214.000 euro excl. btw voor de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (klassieke sectoren), met uitzondering van de overheidsopdrachten voor diensten bedoeld in artikel 88 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;
  • 428.000 euro excl. btw voor de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (speciale sectoren en de domeinen defensie en veiligheid), met uitzondering van de overheidsopdrachten voor diensten bedoeld in artikel 158 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.
 • De Europese drempels in 2022 en 2023:
  • 5.382.000 euro excl. btw voor de overheidsopdrachten voor werken (klassieke sectoren, speciale sectoren en de domeinen defensie en veiligheid) en de concessieovereenkomsten;
  • 215.000 euro excl. btw voor de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (klassieke sectoren), met uitzondering van de overheidsopdrachten voor diensten bedoeld in artikel 88 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;
  • 431.000 euro excl. btw voor de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (speciale sectoren en de domeinen defensie en veiligheid), met uitzondering van de overheidsopdrachten voor diensten bedoeld in artikel 158 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.

 

Meer informatie over deze berichtgeving?