Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 9 februari 2023 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s (BS 15.2.2023) organiseert de Directie Lokale Overheidsopdrachten van Bestuur Plaatselijke Besturen een opleiding inzake overheidsopdrachten van beperkte waarde bestemd voor openbare aankopers die werken voor een Brusselse gemeentelijke VZW.

Deze opleiding werd reeds eerder vermeld in de omzendbrief van 14 april 2023 betreffende de hogervermelde ordonnantie van 9 februari 2023 (BS 24.8.2023).

Deze opleiding zal in het Frans worden gegeven, maar uitwisselingen in het Nederlands zijn eveneens mogelijk. Het opleidingsmateriaal zal aan de deelnemers ter plaatse worden verstrekt in het Frans en, op verzoek, ook in het Nederlands.

 

In 2024 wordt in het voorjaar nogmaals een sessie van drie halve dagen georganiseerd.

De inschrijving aan deze sessie impliceert de deelname aan alle drie delen van de opleiding.

De deelname aan het 2e en 3e deel van de sessie is afhankelijk van de effectieve deelname aan het/de vorige deel/delen.

Personen die reeds over een goede basiskennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten beschikken, kunnen echter van de eerste twee delen van de opleiding worden vrijgesteld door een score van ten minste 8/10 te behalen op een onlinetest die toegankelijk is via deze link.

Het totaal aantal deelnemers wordt vastgelegd op 20 personen om een verzekerd opleidingsniveau met interactie te kunnen garanderen.

Om zoveel mogelijk gemeentelijke VZW’s de kans te geven hieraan te kunnen deelnemen, wordt het aantal deelnemers in principe beperkt tot één deelnemer per gemeentelijke VZW.

 

Aanvragen voor inschrijving moeten vóór 7 mei 2024 naar het volgende adres worden gestuurd: oo@gob.brussels.

Indien echter het maximum aantal deelnemers op de uiterste inschrijvingsdatum van 7 mei 2024 niet wordt bereikt, zal de inschrijving van een tweede persoon van eenzelfde gemeentelijke VZW worden toegestaan op basis van een vooraf opgestelde wachtlijst.

Wanneer? 

  • Deel 1 : 16 mei 2024
    (13.30 tot 17uur) 

  • Deel 2 : 23 mei 2024
    (13.30 tot 17uur)  

  • Deel 3 : 30 mei 2024
    (13.30 tot 17uur) 

Waar? 

GOB — Iris Tower (verdieping +32) 

Sint-Lazarusplein 2 — 1035 Brussel

Plan

Het gebouw ligt op een steenworp afstand van het Noordstation en het Rogierplein.

 

Rekening houdend met de tijd die nodig is om de deelnemers te registreren bij de receptie van het gebouw en om zich door het gebouw te verplaatsen, worden de deelnemers verzocht om ten minste 15 minuten voor het begin van elke halve dag aanwezig te zijn bij de receptie bij de ingang van de Iris Tower.