Deze opleiding is volzet. U kan zich niet meer inschrijven.

 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 9 februari 2023 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s organiseert de directie Lokale Overheidsopdrachten van Brussel Plaatselijke Besturen organiseert een opleiding overheidsopdrachten van beperkte waarde voor openbare aankopers die werken voor een Brusselse gemeentelijke VZW.

Deze opleiding werd reeds eerder vermeld in de omzendbrief van 14 april 2023 betreffende de  hogervermelde ordonnantie van 9 februari 2023.

Deze opleiding zal in het Frans worden gegeven, maar deelnemers kunnen ook vragen in het Nederlands stellen. De deelnemers krijgen het opleidingsmateriaal ter plaatse in het Frans en, op verzoek, in het Nederlands. 

In 2023 wordt in het najaar een sessie van drie halve dagen georganiseerd.

De inschrijving aan deze sessie impliceert de inschrijving aan alle drie delen van de opleiding.

De deelname aan het 2e en 3e deel van de sessie is afhankelijk van de effectieve deelname aan het/de vorige deel/delen.

Personen die reeds over een goede basiskennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten beschikken, kunnen echter van de eerste twee delen van de opleiding worden vrijgesteld door een score van ten minste 8/10 te behalen op een onlinetest die toegankelijk is via deze link.

Het totaal aantal deelnemers wordt vastgelegd op 20 personen om een verzekerd opleidingsniveau met interactie te kunnen garanderen. Om zoveel mogelijk gemeentelijke VZW’s de kans te geven hieraan te kunnen deelnemen, wordt het aantal deelnemers beperkt tot één deelnemer per gemeentelijke VZW

Aanvragen voor inschrijving moeten vóór 22 september 2023 naar het volgende adres worden gestuurd: oo@gob.brussels.  

Indien echter het maximum aantal deelnemers (20) op de uiterste inschrijvingsdatum van 22 september 2023 niet wordt bereikt, zal de inschrijving van een tweede persoon van eenzelfde gemeentelijke VZW worden toegestaan op basis van een vooraf opgestelde wachtlijst.

Wanneer? 

  • Deel 1: 28 september 2023 (13.30 tot 17uur) 

  • Deel 2: 5 oktober 2023 (13.30 tot 17uur)

  • Deel 3: 12 oktober 2023 (13.30 tot 17uur) 

Waar? 

SPRB — Iris Tower (verdieping +32) 

Sint-Lazarusplein 2 — 1035 Brussel

Plan 

Kom voor elke halve dag minstens 15 minuten vroeger naar de receptie bij de ingang van de Iris Tower. Zo heeft u voldoende tijd om zich te registreren aan het onthaal en om naar de opleidingszaal te gaan.