Inauguratie

Voor deze tweede editie gaan we naar Molenbeek, waar de Mennekensplaats een volledige renovatie heeft ondergaan met de financiële steun van Brussel Plaatselijke Besturen.


Het plein was niet enkel onveilig en ongezellig, maar had ook een verouderde infrastructuur die niet geschikt was voor kwetsbare gebruikers. In de nieuwe plannen stond verkeersveiligheid dan ook centraal, met prioriteit voor niet-gemotoriseerde gebruikers zoals voetgangers en fietsers.

De Mennekensplaats is nu een veel groenere en aangenamere plek. De verbreding van de voetgangerszone en de beperking van het autoverkeer moedigen zachte vervoerswijzen aan. De groene ruimtes en de voetgangerszone zijn uitgebreid en er werden een waterpartij en straatmeubilair zoals bankjes toegevoegd. Deze verbeteringen worden opgeluisterd met nieuwe decoratieve en duurzame verlichting. Daarnaast werd er een stormbekken geïnstalleerd onder het plein om regenwater op te vangen en overstromingen te voorkomen.

De herinrichting beperkt ook het doorgaande verkeer van de aangrenzende Brigade Pironlaan. 

De toegankelijkheid van de nieuwe Jef Mennekensplaats is sterk verbeterd door eenzelfde niveau te hanteren op het hele plein, waardoor het voor iedereen toegankelijk is, ook voor personen met beperkte mobiliteit en kinderwagens.

Tijdens de werken

Het project vergde een investering van 1.843.971,45 euro, waarvan 599.941,25 euro werd gefinancierd door Brussel Plaatselijke Besturen.

Het maakte deel uit van een algemeen renovatieproject voor de wijk. De De Koninckstraat, die uitkomt op de Mennekensplaats, is vanaf de Daringlaan eenrichtingsverkeer geworden, zodat er meer ruimte is voor voetgangers en fietsers. Er werd een vrijliggend fietspad van 500 m aangelegd (op in totaal 1 km) en de voetpaden werden verbreed.

 

Deze duurzame inrichtingen creëren opnieuw een gezellig gevoel in een groene en aangename omgeving en bieden een welkome oase van koelte tijdens warme zomers.