Artikel 234, § 3, eerste lid van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 23 juni 2022 (Belgisch Staatsblad van7 juli 2022).

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de procedure te kiezen voor het toekennen van overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag exclusief btw minder dan 140 000 euro bedraagt. Deze grens was eerder vastgesteld op 139 000 euro.