EVA staat voor Emergency Victim Assistance.

Dit letterwoord werd gekozen om de specifieke onthaalcellen ten behoeve van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld aan te duiden, die de laatste maanden overal in Brussel het daglicht zagen, onder impuls van het gewest.


Ze bieden namelijk een antwoord op een uitdaging die niet van de geringste is: het bestrijden van een dubbel slachtofferschap. Deze geweldslachtoffers - voor het overgrote deel vrouwen - zijn immers nog te vaak tweemaal na elkaar het slachtoffer: eerst van het delict, en vervolgens nog eens bij de politie, die geacht wordt ze te helpen maar ze eerder met een schuldgevoel achterlaten.

Om dit probleem grondig aan te pakken, heeft Brussel Plaatselijke Besturen eind 2022 alsook begin 2024 een projectoproep voor gemeenten uitgeschreven om een of meer politiebureaus in hun politiezones uit te rusten met een EVA-cel. Deze eenheid bestaat uit inspecteurs die specifiek zijn opgeleid om met geweld om te gaan en die een aanpak hanteren waarin het slachtoffer en het begrip voor wat hij of zij heeft doorgemaakt centraal staan in het proces. De subsidie van Brussel Plaatselijke Besturen was specifiek bedoeld voor de inrichting van de lokalen en voor communicatie-initiatieven om het brede publiek vertrouwd te maken met de cel.

Op 13 maart huldigde de zone Brussel-West haar nieuwe EVA-cel in, gevestigd in het politiekantoor van Molenbeek aan de Landmeterstraat, in aanwezigheid van de burgemeesters van Molenbeek, Jette en Sint-Agatha-Berchem, Nawal Ben Hamou - de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen - en … personeelsleden van Brussel Plaatselijke Besturen, die ontzettend blij waren om de tastbare resultaten van hun dagelijkse werk rond subsidiebeheer met eigen ogen te kunnen zien.

Dankzij de subsidie van Brussel Plaatselijke Besturen zijn kosten noch moeite gespaard met het oog op het grootst mogelijke welzijn van de slachtoffers.

Een aangename wachtruimte bij de ingang, muren geschilderd in rustgevende tinten en versierd met stickers gemaakt door een grafisch ontwerper, die ook verantwoordelijk was voor de posters en flyers die zullen worden gebruikt om de cel te promoten.

Het verhoorlokaal voor slachtoffers is ruim en opgeluisterd. Terwijl hun begeleider met de politie praat, kunnen kinderen in dezelfde ruimte zichzelf ook bezighouden met spellen, boeken en een scherm waarop films of tekenfilms kunnen worden vertoond.

Vlak ernaast ligt de “TAM”-kamer (“Techniek Audiovisueel verhoor van Minderjarigen”). Deze verhoren worden altijd op film vastgelegd dankzij het materiaal dat ook via dezelfde subsidie is aangeschaft. Er is ook voorzien in een borstvoedingsruimte met een luiertafel en zuigflessen: "Voor vrouwen die in een dergelijke noodsituatie hun baby niet alleen kunnen laten. De melk kopen we bij de kruidenier om de hoek”, weet een inspecteur. Ze is belast met de organisatie van het bezoek voor de genodigden van de opening.

Maar Kiba is de echte blikvanger van de EVA-cel, en de onbetwiste ster op deze plechtige inhuldiging. We hebben het over de emotionele hulphond.

De aardige Goldendoodle is een steun en toeverlaat voor slachtoffers en hun kinderen.

Zijn aanwezigheid kan helpen om psychisch leed te verzachten.

“Sommige kinderen die hier toekomen hebben soms erg harde zaken meegemaakt. We stellen ze dan voor dat ze een eindje gaan wandelen met Kiba”, legt de verantwoordelijke van de cel uit. “We hebben ook geïnvesteerd in een kleine instantcamera, zodat kinderen met de hond op de foto kunnen en dit kiekje achteraf kunnen meenemen naar huis. Natuurlijk is dit niet zaligmakend, maar het maakt wel een verschil.”

Negen politieagenten bevolken deze nieuwe EVA-cel.

Hun doel bestaat erin de slachtoffers op te vangen en hun dossier op te volgen in optimale omstandigheden, dus op basis van vertrouwen, luisterbereidheid en respect.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de EVA-cel echter geen spoeddienst die de klok rond open is. De EVA-cel is bereikbaar op standaard kantooruren en ontvangt slachtoffers met of zonder afspraak.

Wat slachtoffers van seksueel geweld betreft, zorgt de cel voor de eerste- en tweedelijnsopvolging, door de klachten te behandelen en het onderzoek te volgen. Wat intrafamiliaal geweld betreft, zorgt de cel voor een tweedelijnsopvolging: de klachten van alle politiebureaus van de zone worden doorgestuurd naar de EVA-cel, die deze zaken verder zal opvolgen.

Bekijk de foto's