Sinds1 januari 2002 zijn de Gewesten bevoegd voor de organisatie, de controle en de financiering van de instellingen die belast zijn met het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen.

Op het moment van de overdracht van deze bevoegdheden was de materie nog geregeld door verschillende wetteksten die niet meer aansloten bij de realiteit van de 21ste eeuw.

Met de aanneming van de ordonnantie van 10 december 2021 betreffende het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen heeft de Brusselse wetgever de stap willen zetten naar een model dat beter is aangepast aan de huidige context, door de regels op dit gebied voor de zes erkende geloofsgemeenschappen te vereenvoudigen en te harmoniseren en tegelijk de controle op de publieke middelen te garanderen.

Brussel Plaatselijke Besturen heeft het genoegen om degenen die betrokken zijn bij het beheer van de materiële belangen van de eredienst uit te nodigen voor een opleiding van één dag over dit nieuwe wetgevende en regelgevende kader.

 

De cursus richt zich op de wetgevende en financiële aspecten, met de nadruk op de praktische vragen waarmee de betrokkenen in Brussel worden geconfronteerd:

  • Hoe word je erkend als lokale levensbeschouwelijke gemeenschap? Hoe vraag je de oprichting aan van een "instelling voor het beheer van de materiële belangen van de gemeenschap"? Wanneer en hoe kun je een financiële tussenkomst van het Gewest krijgen? Hoe stel je een raad van bestuur samen? Wat zijn de voorwaarden en procedures om toe te treden tot een vereniging? Welke akten vallen onder het toezicht van het Gewest en wanneer en hoe moeten ze worden ingediend?
  • Hoe stel je een begroting en rekening op? Wat moeten we verstaan onder gewone en buitengewone dienst? Hoe bereken je de gewestelijke financiering? Hoe stel je een meerjarenplan op?

 


 

Vier datums :

  • woensdag 17 april(sold out)

  • dinsdag 7 mei(sold out) 

  • maandag 13 mei (sold out)

  • donderdag 20 juni (sold out)

Alle trainingsessies zijn momenteel volgeboekt, maar u kunt contact opnemen voor het geval er plaatsen vrijkomen.

 

De sessies duren van 9.00 tot 17.00 uur en er wordt voor lichte versnaperingen gezorgd.

De cursus wordt in het Frans gegeven, hoewel de sprekers vragen in het Nederlands kunnen beantwoorden.


Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Iris Tower 

Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel (32ste verdieping)

 

Alles over de toegankelijkheid van ons gebouw 

 


 

Als je vragen hebt over deze cursus