In het kader van actie 52 van het Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, dat voorziet in de oprichting van specifieke onthaalcellen voor intrafamiliaal en seksueel geweld in de Brusselse politiezones, werden de korpschefs en de burgemeester op de Gewestelijke Veiligheidsraad uitgenodigd om binnen hun zone een gespecialiseerde cel op te richten, gebaseerd op het model van de EVA-cel (Emergency Victim Assistance), ontwikkeld door de politiezone Brussel Hoofd-stad Elsene.

Deze projectoproep voor de gemeenten zal bijgevolg bestemd zijn voor de inrichting van de lokalen van de Brusselse politiezones met het oog op de oprichting van cellen die gespeciali-seerd zijn in de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld (EVA-cellen).

De oprichting van deze gespecialiseerde eenheden moet ervoor zorgen dat slachtoffers hoogwaardige zorg krijgen van speciaal opgeleid personeel en zo het fenomeen van secundaire victimisatie voorkomen.

 

deadline : 15 maart 2024  

 

Raadpleeg de projectoproep