Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 organiseert Brussel Plaatselijke Besturen een conferentie over kiesonthouding.
Tijdens deze middag van bezinning en uitwisseling zullen drie sprekers een diagnose stellen van dit probleem, ingaan op de determinanten ervan in de Brusselse context en mogelijke oplossingen schetsen.

 

- Programma

  • 12.30 uur: deuren open
  • 13.00 uur: inleiding door dhr. Bernard Clerfayt, minister van Plaatselijke Besturen
  • 13.20 uur: Kiesonthouding: stand van zaken en gevolgen — Dhr. Benjamin Biard (Crisp)
  • Vragen-antwoorden, uitwisselingen
  • 14.10 uur: Bepalende elementen om niet aan de verkiezingen deel te nemen — Mevr.Silvia Erzeel (VUB)
  • Vragen-antwoorden, uitwisselingen
  • 15.00 uur: pauze
  • 15.15 uur: Mogelijke oplossingen voor kiesonthouding — Dhr. Jean-Benoît Pilet (ULB)
  • Vragen-antwoorden, uitwisselingen
  • 16.30 uur: conclusie

Moderator: Dhr. Dirk Jacobs, voorzitter van het Brussels Studies Institute


 

Bij vragen kan u terecht bij de cel Communicatie van Brussel Plaatselijke Besturen (com.bpb@gob.brussels).